Συχνές Ερωτήσεις

1. Τι είναι η κλινική νευροψυχολογία;

Η κλινική νευροψυχολογία είναι μία επαγγελματική ειδικότητα που επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα του εγκεφάλου. Ο κλινικός νευροψυχολόγος είναι ένας ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος, εξειδικευμένος στον τρόπο που η συμπεριφορά και οι δεξιότητες συνδέονται με δομές και συστήματα του εγκεφάλου. Στην κλινική νευροψυχολογία, η λειτουργικότητα του εγκεφάλου εκτιμάται με αντικειμενικές δοκιμασίες-τεστ για τη μνήμη και τις ικανότητες της σκέψης. Ύστερα από μία πολύ λεπτομερή αξιολόγηση των ικανοτήτων, το προφίλ δυνατοτήτων και ελειμμάτων χρησιμοποιείται σε σημαντικούς τομείς υγείας, όπως η διάγνωση και ο σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου. Ο κλινικός νευροψυχολόγος πραγματοποιεί την αξιολόγηση και προτείνει τον κατάλληλο τρόπο δράσης. Μπορεί επίσης να παρέχει θεραπεία, όπως γνωστική αποκατάσταση, ανάλυση και τροποποίηση της συμπεριφοράς και ψυχοθεραπεία.

 

2. Τί αξιολογεί ο κλινικός νευροψυχολόγος;

i. Γενική νοημοσύνη (IQ)

ii. Εκτελεστικές λειτουργίες ανώτερου επιπέδου (π.χ., λογικές αλληλουχίες, κριτική ικανότητα, επίλυση προβλημάτων)

iii. Προσοχή και συγκέντρωση

iv. Μάθηση και μνήμη

v. Γλώσσα

vi. Οπτικο-χωρικές λειτουργίες (π.χ. αντίληψη)

vii. Κινητικές και αισθητηριακές δεξιότητες

viii. Διάθεση και προσωπικότητα

 

2. Τί είναι η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία;

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπεία που επικεντρώνεται στο διαπροσωπικό περιβάλλον του ατόμου και στο χτίσιμο διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Είναι βασισμένη στην πεποίθηση ότι οι διαπροσωπικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση των ψυχολογικών προβλημάτων. Διακρίνεται από άλλες θεραπείες στο ότι δίνει έμφαση κυρίως στις διαπροσωπικές διαδικασίες και τις σχέσεις όπως εμφανίζονται στην πραγματικότητα, και όχι τόσο στις σκέψεις-γνωσίες ή τις ενδοψυχικές συγκρούσεις. Στοχεύει στην ανακούφιση από τα ψυχολογικά συμπώματα με την εξομάλυνση των διαπροσωπικών συγκρούσεων και την βελτίωση του υποστηρικτικού δικτύου του ατόμου.

 

 

3. Τί είναι η ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία περιορισμένου χρόνου;

Η ψυχοδυναμική θεραπεία περιορισμένου χρόνου είναι μία διαπροσωπική, ευαίσθητη στο χρόνο προσέγγιση για ασθενείς με χρόνια, δυσλειτουργικά πρότυπα συσχέτισης με τους άλλους. Στόχος της είναι η τροποποίηση της συσχέτισης του ατόμου με τον εαυτό του και τους άλλους. Δεν επικεντρώνεται τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων (παρόλο που μία τέτοια βελτίωση παρατηρέιται στην πορεία της θεραπείας), αλλά στην αλλαγή των βαθειά ριζωμένων προτύπων διαπροσωπικής συσχέτισης ή του στυλ προσωπικότητας του ατόμου.