Τί είναι η Τηλενευροψυχολογία;

Τηλενευροψυχολογία (teleneuropsychology) ορίζεται ως η παροχή υπηρεσιών νευροψυχολογίας με τη χρήση της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών.Όπως και μία παραδοσιακή, πρόσωπο με πρόσωπο αξιολόγηση, η...

Read More

Τί είναι η οπίσθια φλοιϊκή ατροφία;

Η ενότητα αυτή είναι για την οπίσθια φλοιϊκή ατροφία (posterior cortical atrophy – PCA). Απευθύνεται στα άτομα που έχουν PCA, τις οικογένειές τους, τους φίλους και τους φροντιστές τους, ή σε οποιονδήποτε...

Read More

Τί είναι η μετωποκροταφική άνοια;

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα είναι για όλους όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για τη μετωποκροτατική άνοια (FTD). Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα άτομα που ζουν με FTD, οι φροντιστές τους, οι...

Read More

Τί είναι η άνοια με σωμάτια του Λούι;

H παρακάτω ενότητα είναι για όλους όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την άνοια με σωμάτια του Λούι (Dementia with Lewy Bodies, DLB). Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα άτομα που ζουν με την πάθηση, οι...

Read More

Τί είναι η αγγειακή άνοια;

Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα είναι για όλους όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την αγγειακή άνοια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται άτομα που ζουν με την ασθένεια, οι φροντιστές τους, οι...

Read More

Τί είναι η νόσος Αλτσχάιμερ;

Η ενότητα αυτή στοχεύει σε μία σύνοψη της νόσου Αλτσχάιμερ. Απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να μάθουν περισσότερα για την ασθένεια, τους φροντιστές, τους φίλους και τις οικογένειές...

Read More