Ψυχοθεραπεία

ατομική ψυχοθεραπεία ενηλίκων

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (Cognitive Behavioral Therapy – CBT)

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (Interpersonal Therapy – IPT)

ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
(Time-Limited Dynamic Psychotherapy – TLDP)

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία είναι μια βραχεία θεραπεία που επικεντρώνεται στο διαπροσωπικό περιβάλλον του ατόμου και στο χτίσιμο διαπροσωπικών δεξιοτήτων. Είναι βασισμένη στην πεποίθηση ότι οι διαπροσωπικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και τη διατήρηση των ψυχολογικών προβλημάτων. Διακρίνεται από άλλες θεραπείες στο ότι δίνει έμφαση κυρίως στις διαπροσωπικές διαδικασίες και τις σχέσεις όπως εμφανίζονται στην πραγματικότητα, και όχι τόσο στις σκέψεις-γνωσίες ή τις ενδοψυχικές συγκρούσεις. Στοχεύει στην ανακούφιση από τα ψυχολογικά συμπώματα με την εξομάλυνση των διαπροσωπικών συγκρούσεων και την βελτίωση του υποστηρικτικού δικτύου του ατόμου.

ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ψυχοδυναμική θεραπεία περιορισμένου χρόνου είναι μία διαπροσωπική, ευαίσθητη στο χρόνο προσέγγιση για ασθενείς με χρόνια, δυσλειτουργικά πρότυπα συσχέτισης με τους άλλους. Στόχος της είναι η τροποποίηση της συσχέτισης του ατόμου με τον εαυτό του και τους άλλους. Δεν επικεντρώνεται τόσο στη μείωση των συμπτωμάτων (παρόλο που μία τέτοια βελτίωση παρατηρέιται στην πορεία της θεραπείας), αλλά στην αλλαγή των βαθειά ριζωμένων προτύπων διαπροσωπικής συσχέτισης ή του στυλ προσωπικότητας του ατόμου.