Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι ανάλογη της δημιουργίας μιας νέας εμπειρίας ζωής που ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να γενικεύσει σε πραγματικές συνθήκες. Ο Ανδρέας Νίντος χρησιμοποιεί ένα εκλεκτικό μοντέλο διαπροσωπικής θεραπείας και ψυχοδυναμικής θεραπείας περιορισμένου χρόνου. Βοηθάει τα άτομα να ανακουφιστούν από τα ψυχολογικά συμπτώματα, και να αναγνωρίσουν τα πραγματικά προβλήματα που εμποδίζουν την προσωπική ικανοποίηση και την ευτυχία. Κρατάει τη θεραπευτική διαδικασία στο «εδώ και στο τώρα», ενώ απευθύνεται και σε σημαντικά κομμάτια από το παρελθόν του ατόμου για να προετοιμάσει μία αρμονική συνέχεια με το μέλλον. Κινητοποιεί το άτομο να κάνει χρήση όλων των προσωπικών και διαπροσωπικών δυνάμεων που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα ζητήματά του, να θέσει ρεαλιστικούς στόχους και να ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντά στο δρόμο του. Εξειδικεύεται στις διαπροσωπικές συγκρούσεις, στα αισθήματα απώλειας και στο πένθος, και στην εξομάλυνση της μετάβασης σε νέους ρόλους ζωής. Εργάζεται με εφήβους, ενηλίκους και άτομα τρίτης ηλικίας. Συχνά προβλήματα είναι:

  • κατάθλιψη
  • άγχος και στρες
  • προβλήματα επικοινωνίας
  • κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ