Κλινική έρευνα

Κλινική ΈρευναΣύμφωνα με το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία (science-practitioner model), η ενσωμάτωση της επιστήμης στην κλινική πρακτική είναι θεμελιώδους σημασίας για την επαγγελματική αυτονομία του κλινικού ψυχολόγου / νευροψυχολόγου. Το μοντέλο αυτό διέπεται από τις εξής αρχές: (1) η κλινική πρακτική θα πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικές παραδοχές, (2) η επιστήμη θα πρέπει να προάγει την κλινική πράξη μέσω της ανάπτυξης νέων διαδικασιών, (3) η κλινική εμπειρία που αποκτάται μέσω της πράξης, θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για την εκκίνηση νέων ερευνητικών προσπαθειών.

Ο Ανδρέας Νίντος έχει διεξάγει και δημοσιεύσει έρευνες σε ένα ευρύ πεδίο κλινικών θεμάτων, όπως διαταραχές μνήμης, άνοιες και Αλτσχάιμερ, νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές, κλινική ψυχολογία – ψυχοπαθολογία και νευροψυχολογία.

Παρακάτω θα βρείτε ενδεικτικές δημοσιεύσιες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο nidos@neuropsych.gr.


Book chapter

Kasselimis D. & Nidos A. (2015). Interhemispheric interaction in language and cognitive processes.  International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences (2nd Edition). Kidlington, Oxford: Elsevier Ltd.

Peer-reviewed articles

Nidos A., Stavrakis Kontostavlos S., Roussos P., Mylonas K. (2017). Exploring the construct of psychological and cognitive interaction in the 100 most fatal civil aviation accidents through multidimensional scaling. Advances in Neuroergonomics and cognitive engineering.

Nidos A., Kasselimis D., Rentzos M., Alexakis T., Zalonis I., Simos A., Potagas C., Evdokimidis I., and Woolley S.C. (2016). Frontotemporal dysfunction in Amyotrophic Lateral Sclerosis: A discriminant function analysis. Neurodegenerative Diseases.

Constantinidou, F., Zaganas, I., Papastefanakis, E., Kasselimis, D., Nidos, A., & Simos, P. G. (2014). Age-related decline in verbal learning is moderated by demographic factors, working memory capacity, and presence of amnestic mild cognitive impairment. Journal of the International Neuropsychological Society, 20(08), 822-835.

Typaldou G.M., Konstantakopoulos G., Roxanis I., Nidos A., Vaidakis N., Papadimitriou G.N., Wells A. (2014). Assessment of the Greek worry-related metacognitions: The Greek version of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30). Psychiatriki, 25, 39-47.

Peer-reviewed Conference proceedings

A. Nidos, D. Kasselimis, K. Zavitz, F. Cormack. Diagnostic value of a cognitive battery for assessing cognitive decline. Clinical Trials of Alzheimer’s Disease (CTAD) 2017. November 1-4, 2017; Boston.

Cormack F., Barnett JH., Nidos A. Characterising Profiles of Impairment in AD, MCI and SMI Using a Brief Computerised Battery. Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) 2015. July 18 – 23, 2015; Washington, DC.

Stavrakis-Kontostavlos, S., Nidos, A., & Roussos, P. (2016, September). Aerospace neuropsychology: a theoretical framework and research paradigm from the study of the human factor in the 100 most fatal civil aviation accidents. Poster session presented at the 5th European Congress of Aerospace Medicine, Oslo, Norway.

Stavrakis-Kontostavlos, S., Nidos, A., & Roussos, P. (2016, April). Human risk factor in civil aviation: A neuropsychological approach. Poster session presented at the 4th Panhellenic Congress of Cognitive Psychology. April 14-16, 2016; Athens.

Nidos A., Kasselimis D., Rentzos M., Alexakis T., Hatzopoulou M., Kyriazidou S., Potagas C., Evdokimidis I., and Woolley S.C. FTD in ALS: A Discriminant Analysis. (2012). European Journal of Neurology, 19 (Suppl. 1), 540.

Kasselimis D., Potagas C., Nidos A., Evdokimidis I. In search of an underlying mechanism regarding short-term memory deficits in aphasia. Νeuroscience Days of the Hellenic Society for Neuroscience. Athens, Greece, October 1-2, 2010.

Kyriazidou S., Kasselimis D., Ghika A., Kyrozis A., Nidos A., Evdokimidis I., Potagas C. The perception of affective prosody in patients with Parkinson’s disease [in Greek]. 1st Congress on Neuropsychology of the Elderly. Thessaloniki, October 18-20, 2012.

Kasselimis D., Nidos A., Tsentidou G., Goutsos D., Kyriazidou S., Ghika A., Potagas C., Evdokimidis A. The Corpus of the Greek Normal Speech in clinical practice 1st Congress on Neuropsychology of the Elderly. Thessaloniki, October 18-20, 2012.

Typaldou M., Nidos A., Roxanis I., Ralli E., Roukas D., Vaidakis N., Papadimitriou GN. The Utility of The Metacognitions Questionnaire-30 in The Psychological Assessment of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. 2nd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance. Thessaloniki, November 24-27, 2011.

Typaldou G.M., Nidos A.,  Konstantakopoulos G., Roxanis I., Vaidakis N., Papadimitriou G.N Metacognitions in Obsessive-compulsive Disorder and Schizophrenia with and without OCD symptoms: a preliminary investigation. The 4th Dual Congress on Psychiatry and the Neurosciences. Thessaloniki, Greece. 18-21 November 2010.

Dikeos D., Mitropoulos G., Tsopanaki E., Typaldou M., Roxanis I., Nidos A., Papoulidis I., Garnetas C., Kontis K., Papadimitriou G.N. : A case of triplets suffering from atypical schizophrenia. XVIIIth World Congress on Psychiatric Genetics. Athens, Greece.  3-7 October 2010.

Nidos A., Pavlopoulos V. Pornography and sexual strategies: an evolutionary representation of men and women in mating effort.1st Panhellenic Congress of Students’ Psychologial Research. Athens. 10-12 October 2008.