Τηλενευροψυχολογία

Πραγματοποιούνται εξετάσεις μνήμης / νευροψυχολογικές αξιολογήσεις μέσω τηλεδιάσκεψης (ηλεκτρονικές πλατφόρμες Microsoft TEAMS, ΖΟΟΜ, Skype, Webex Meet).

Η τηλενευροψυχολογία (teleneuropsychology) ασχολείται με την εξ’ αποστάσεως διερεύνηση πιθανών αλλαγών στη γνωστική λειτουργία ή στη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου -με στόχο τη διάγνωση και κατ’ επέκταση το σχεδιασμό της κατάλληλης παρέμβασης- μέσω των τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών. Η χρήση τηλενευροψυχολογίας ενδείκνυται σε μιά σειρά από παθήσεις όπως:

  • Ήπια γνωστική έκπτωση, άνοιες και αλτσχάιμερ
  • Διαταραχές γνωστικών λειτουργιών και λόγου κατόπιν εγκεφαλικού
  • Νευροεκφυλιστικές και κινητικές διαταραχές, οπως π.χ. Πάρκινσον
  • Αναπτυξιακές διαταραχές ενηλίκων (π.χ. εκτίμηση γενικού νοητικού δυναμικού ή/και νευρογνωστικών και συναισθηματικών διαταραχών

 
Πώς λειτουργεί η υπηρεσία τηλενευροψυχολογίας;

Το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση του προβλήματος και η αιτιολόγηση της απόφασης για τη χρήση τηλενευροψυχολογίας ή όχι. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας θα εξεταστεί το αίτημα του ασθενούς ή η καταλληλότητα της παραπομπής, ενώ θα ληθφούν υπόψη οι προτιμήσεις του ασθενούς σε σχέση με τη μορφή που θα λάβει η αξιολόγηση. Στη συνέχεια κρίνεται το κατά πόσο η χρήση τηλενευροψυχολογίας είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίπτωση, σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τα επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν την απόφαση για τηλεαξιολόγηση.

Προτού αρχίσει η αξιολόγηση είναι σκόπιμη η περαιτέρω επικοινωνία με τον ασθενή και τους φροντιστές ή μέλη της οικογένειας σε σχέση με πρακτικά θέματα (π.χ. επιλογή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, περιβάλλον και εξωτερικές συνθήκες εξέτασης, ζητήματα εμπιστευτικότητας και ιατρικού απόρρητου κ.α.), ενώ εξασφαλίζεται προφορική και γραπτή συναίνεση, σύμφωνα με τις επιστημονικές και ηθικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν κάθε κλινική αξιολόγηση/παρέμβαση.

Η αξιολόγηση μπορεί να είναι συγχρονική (τηλεδιάσκεψη) ή ασύγχρονη (email, βιντεοσκοπημένα αρχεία) ή συνδυασμός των δύο. Οι εφαρμογές τηλεπικοινωνίας μπορούν να ενισχύσουν τις παραδοσιακές πρόσωπο-με-πρόσωπο υπηρεσίες, ή και να χρησιμοποιούνται αυτόνομα. Διαφορετικές τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διάφορους συνδυασμούς και για διαφορετικούς λόγους κατά την παροχή των υπηρεσιών τηλενευροψυχολογίας.

Για τις ανάγκες της αξιολόγησης αποστέλλεται συνήθως στον ασθενή φάκελος με σχετικό υλικό που θα διευκολύνει τη διαδικασία (π.χ. γνωστικά τεστ, ερωτηματολόγια-κλίμακες αυτοαξιολόγησης), κατόπιν αποδοχής των όρων σε σχέση με τους περιορισμούς που απορρέουν από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων του κατασκευαστή-εκδότη των εκάστοτε νευροψυχολογικών τεστ ή διαδικασιών.

Η τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνει συνήθως τη λήψη ιστορικού/κλινική συνέντευξη και την εξέταση των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών (π.χ. προσοχή, μνήμη, αντίληψη, γλώσσα, εκτελεστικές λειτουργίες. οπτικοχωρικές δεξιότητες) και της ψυχολογικής κατάστασης του ατόμου (π.χ. διάθεση, άγχος, προσωπικότητα).

Με το πέρας της τηλεδιάσκεψης θα προγραμματιστεί νέο ραντεβού για τη συζήτηση των αποτελεσμάτων τόσο με τον ασθενή όσο και με τους φροντιστές/συγγενείς (αν αυτό κρίνεται απαραίτητο), ενώ ακολουθεί κατά περίπτωση σχεδιασμός θεραπείας (π.χ. παραπομπή για επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις ή θεραπείες, ψυχοεκπαίδευση, ψυχολογική ή / και γνωστική παρέμβαση) σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό και τους υπόλοιπους ειδικούς που εμπλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς.


Για περισσότερες πληροφορίες:

email: nidos@neuropsych.gr

τηλ: 2107218200, 6956709390