Νευροψυχολογία

Η κλινική νευροψυχολογία είναι ένας τομέας ειδικότητας της κλινικής ψυχολογίας, που είναι αφιερωμένος στην κατανόηση των σχέσεων ανάμεσα στον εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, ιδιαιτέρως όσο αυτές οι σχέσεις μπορούν να εφαρμοστούν στη διάγνωση της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, στην αξιολόγηση της γνωστικής λειτουργικότητας και της συμπεριφοράς, και στο σχεδιασμό αποτελεσματικής θεραπείας.