Κλινική έρευνα

Κλινική ΈρευναΣύμφωνα με το μοντέλο του επιστήμονα-επαγγελματία, ο Ανδρέας Νίντος συνδυάζει την κλινική πρακτική με την ερευνητική μεθοδολογία. Παρέχει επίσης αποτελεσματικές λύσεις στο σχεδιασμό επιστημονικής έρευνας, στο σχηματισμό ερευνητικών υποθέσεων και στη στατιστική ανάλυση δεδομένων.