Τεστ IQ

Διεξάγονται επίσημες αξιολογήσεις δείκτη νοημοσύνης (τεστ IQ) σε ενήλικες, με τη χρήση έγκυρων, τυποποιημένων και κλινικά δοκιμασμένων εργαλείων.

Μία αξιολόγηση νοημοσύνης μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στις εξής περιπτώσεις:

  1. Στην κλινική διερεύνηση, διάγνωση και διαχείριση των μαθησιακών δυσκολιών (learning disabilities) στα πλαίσια νευροαναπτυξιακών διαταραχών, όπως ο αυτισμός, η νοητική υστέρηση, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
  2. Στην πιστοποίηση του βαθμού της νοητικής υστέρησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις αρμόδιες υγιειονομικές υπηρεσίες (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών για ποσοστό αναπηρίας ΚΕΠΑ).
  3. Στην πρόγνωση της κλινικής πορείας ψυχιατρικών διαταραχών, όπως η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια.
  4. Ως μέρος μιας πλήρους νευροψυχολογικής αξιολόγησης, ο δείκτης νοημοσύνης μπορεί να βοηθήσει στην προσέγγιση των πραγματικών δυνατοτήτων που είχε το άτομο, προτού εμφανιστεί το αίτιο για την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών (προνοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας). Αυτό μπορεί να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε μία διάγνωση (π.χ. MCI εναντίον νόσου Alzheimer).
  5. Ως μέρος της αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού σε καίριες επαγγελματικές θέσεις, ή σε επαγγέλματα που απαιτούν αυξημένες ικανότητες (π.χ. εγρήγορση, ταχύτητα αντίδρασης, μηχανική ικανότητα, λήψη αποφάσεων).