Παρέμβαση / θεραπευτικός σχεδιασμός

Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός υποστηρικτικού δικτύου για ασθενείς με σοβαρά ψυχολογικά ή νευρολογικά προβλήματα. Η επιστημονική εκτίμηση του επιπέδου δυσκολιών συνοδεύεται από ρεαλιστικές προτάσεις για αποκατάσταση και επαναφορά στο βέλτιστο επίπεδο λειτουργικότητας του ασθενούς.

Ψυχιατρικά προβλήματα

Ο Ανδρέας Νίντος συνεργάζεται με γενικούς παθολόγους, ψυχιάτρους και νευρολόγους παρέχοντας ένα συνεχόμενο υποστηρικτικό-θεραπευτικό δίκτυο σε ασθενείς με σοβαρή ψυχοπαθολογία όπως κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια. Η παρέμβαση απευθύνεται και στις οικογένειες των ασθενών μέσω της ψυχοεκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξής τους.

Νευρολογικά προβλήματα

Σε στενή συνεργασία επίσης με νευρολόγο παρέχει μία ολοκληρωμένη διάγνωση και αξιολόγηση των νευρολογικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, άτομα με άνοια ή εγκεφαλικές κακώσεις μπορεί να εμφανίζουν παρορμητισμό, απάθεια ή να έχουν γενικά ανάρμοστη συμπεριφορά. Ακολουθεί θεραπευτική παρέμβαση που περιλαμβάνει νοητικές ασκήσεις και συμβουλευτική – ψυχοεκπαίδευση του ασθενούς και των φροντιστών του.